Att resa i tjänsten

Att resa som en del av jobbet är i det stora hela inget ovanligt. Företag har skickat ut anställda på tjänsteresor sedan urminnes tider och för somliga är detta mer eller mindre rutinmässigt. Har du dock aldrig gjort en tjänsteresa själv finns det några saker som kan vara bra att veta.

Till att börja med är planeringen av resan i regel något som sköts antingen av arbetsgivaren eller ett företag de anlitar för att hantera alla deras tjänsteresor. Om det är fallet är ju biljetterna, hotell och liknande saker förbokade i företagets eller ditt namn och du behöver inte oroa dig om något sådant.

Är det något som går snett med resplanerna gäller det att höra av sig till företaget för att få en lösning på situationen. Det kan vara saker som att en flyg blev inställt eller en ordentlig försening av någon anledning.

När du reser i tjänsten är det normalt med ökade levnadskostnader för bland annat kost och vissa småutgifter. Detta brukar normalt sett hanteras med ett så kallat traktamente som arbetsgivaren betalar ut.

Att betala saker under resan kan ske på ett par olika vis. För vissa saker kanske du får ta faktura som sedan arbetsgivaren betalar. De kan eventuellt ge dig tillgång till ett kreditkort som står på själva företaget. Men det kan också vara fallet att du står för de initiala kostnaderna själv och tar sedan med kvitton tillbaka så blir du återbetald för dessa summor.